Tao te ťing

symbol Tao

Tao te ťing (preklad do slovenčiny) original (archivovaný originál)

Privítam vaše pripomienky na lr@rsw.sk