klavír

Hra na klavíri

Na tejto stránke sa nachádza zoznam odkazov na podľa môjho názoru kvalitné materiály pre hru na klavíri v slovenčine (alebo češtine), ktoré sú dostupné na internete na stiahnutie alebo v knižnici.

Knihy, skriptá

Základy cvičenia na klavíri - preklad knihy Fundamentals of Piano Practice do slovenčiny

Základy hudobnej teórie - skriptá pre (nielen) uchádzačov o štúdium klavíra na konzervatóriu

Stefan Kutrzeba: Manuálne hľadiská techniky klavírnej hry

Josef Alexandrovič Lhévinne: Základné princípy klavírnej hry, 2016, VŠMU (môj zatiaľ nedokončený pokus o preklad)

Jevgenij Michailovič Timakin: Výchova pianistu, 2012, VŠMU

Jevgenij Michailovič Timakin: Návyky koordinácie vo vývoji pianistu. Metodická príručka pre hru na klavíri, 2012, VŠMU

Grigorij Michailovič Kogan: Práca pianistu, 2009, VŠMU, preklad prof. Miloslav Starosta, (CD-ROM ku knihe z Univerzitnej knižnice v Bratislave) obal knihy, kniha

Luděk Zenkl: ABC hudební nauky, 2003, Editio Bärenreiter Praha

Jaroslav Kofroň: Učebnice harmonie, 2002, Editio Bärenreiter Praha (nie je v ponuke vydavateľstva, archív pre študijné účely) učebnica pracovný zošit

N. Rimskij-Korsakov: Praktická učebnica harmónie, 1958, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava (archív pre študijné účely učebnica)

Články

Robert Schumann: Rady pre mladých hudobníkov (originál)

Ako hrať na klavíri

Tipy pri cvičení na klavíri

Klavírne stupnice - 10 tipov od odborníkov

Úspešné cvičenie

DVD

Timakinova klavírna škola DVD k druhému vydaniu knihy

Digitalizácia Slovenských ľudových piesní zozbieraných Bélom Bartókom

Prepis nôt z knihy vydanej Hudobným Centrom v roku 2019 do formátu programu MuseScore.

Digitalizácia Slovenských ľudových piesní zozbieraných Bélom Bartókom

Poznámky (z internetu)

Hudební formy a analýza skladeb 1.díl

Hudební formy a analýza skladeb 2.díl

Skripta harmonie

Skripta kontrapunkt

Notový papier

8-riadkový prázdny notový papier

Učebné plány

Učebné osnovy hry na klavíri pre ZUŠ

Vzdelávacie štandardy pre hudobný odbor pre ZUŠ

Elementárna hudobná teória


Privítam vaše pripomienky na
email