Hra na klavíri

klavír

Na tejto stránke sa nachádza zoznam odkazov na podľa môjho názoru kvalitné materiály pre hru na klavíri v slovenčine (alebo češtine), ktoré sú dostupné na internete na stiahnutie alebo v knižnici.

Knihy, skriptá

Základy cvičenia na klavíri - preklad knihy Fundamentals of Piano Practice do slovenčiny

Základy hudobnej teórie - skriptá pre (nielen) uchádzačov o štúdium klavíra na konzervatóriu

Stefan Kutrzeba: Manuálne hľadiská techniky klavírnej hry

Josef Alexandrovič Lhévinne: Základné princípy klavírnej hry, 2016, VŠMU

Jevgenij Michailovič Timakin: Výchova pianistu, 2012, VŠMU

Jevgenij Michailovič Timakin: Návyky koordinácie vo vývoji pianistu. Metodická príručka pre hru na klavíri, 2012, VŠMU

Grigorij Michailovič Kogan: Práca pianistu, 2009, VŠMU

Luděk Zenkl: ABC hudební nauky, 2003, Editio Bärenreiter Praha

Jaroslav Kofroň: Učebnice harmonie, 2002, Editio Bärenreiter Praha

DVD

Timakinova klavírna škola DVD k druhému vydaniu knihy

Poznámky (z internetu)

Hudební formy a analýza skladeb 1.díl

Hudební formy a analýza skladeb 2.díl

Skripta harmonie

Skripta kontrapunkt

Učebné plány

Učebné osnovy hry na klavíri pre ZUŠ

Vzdelávacie štandardy pre hudobný odbor pre ZUŠ

Elementárna hudobná teória


Privítam vaše pripomienky na lr@rsw.sk