klaviatúra

Ako hrať na klavíri

Obsah

 1. Klavírna technika
  • Čo znamená “klavírna technika”?
 2. Vytvorenie cvičebnej rutiny
  • Intuitívna metóda
  • Ideálna cvičebná rutina
 3. Vývoj klavírnej techniky
  • Poloha prstov
  • Hra s plochým prstom
  • Cvičte ruky každú zvlášť
  • Pohyby rúk
  • Pohyby tela
  • Pomalé cvičenie
 4. Relaxujte!
  • Mozog
  • Čo je relaxácia?
  • Charakteristiky relaxácie
  • Relaxačné techniky
 5. Prelomenie a prevencia zlých návykov
  • Postupujte pomaly s rukami zvlášť
  • Šetrite použitie pedála
  • Nezabudnite vždy hrať s hudobnosťou
  • Posilniť slabé prsty
  • Hrajte správnou rýchlosťou
  • Objavte správne tóny
  • Zastavte koktanie
 6. Knihy cvičení

Kapitola 1: Klavírna technika

Klavírna technika sa týka vývoja obratnosti, presnosti, stálosti a pohybu klaviristových prstov, dlaní a rúk. Je to tiež mentálne cvičenie pre lepšiu komunikáciu medzi mozgom, nervami a svalmi. Technika je hlavným zameraním mnohých cvičení pre začiatočníkov.

Začiatočnícke cvičenia pre klavírnu techniku sa zvyčajne skladajú z jednoduchých opakujúcich sa vzorov, ktoré sa pohybujú hore a dole po stupnici. Ak sa robia správne, tieto cvičenia stmeľujú správne držanie tela a pohybov rúk a pomáhajú začiatočníkovi vystavať si povedomie o jeho nástroji.

Čo znamená “klavírna technika”?

Pochopenie významu “klavírnej techniky” je dôležité, pretože nepochopenie tejto skutočnosti môže viesť k rozvoju zlých praktík.

Musíte pochopiť, že táto technika sa nevzťahuje na “zdedenú obratnosť prstov”. Vynikajúci klaviristi a tí čo nie sú hudobníci majú v skutočnosti rovnakú vrodenú zručnosť. To znamená, že každý, kto má správne myslenie a tréning sa môže naučiť dobre hrať na klavíri. Získavanie techniky sa netýka vyvíjania sily prstov, ale budovanie disciplíny a komunikácie medzi mozgom a nervom.

Technikou odkazujeme na vašu schopnosť hrať miliardy rôznych hudobných pasáží. Nejde iba o zručnosť, ale o kombináciu rôznych zručností. Získanie zručností sa uskutočňuje v dvoch úrovniach: (1) objavovanie správneho pohybu vášho tela; a (2) trénovaním vášho mozgu, nervov a svalov, aby ste to robili riadeným a uvoľneným spôsobom. K cvičeniu by sa nemalo pristupovať ako k jednoduchej úlohe len trénovať vaše svaly - je to vlastne cvičenie mozgu. Preto je aj zapamätávanie skladby súčasťou získavania techniky.

Pochopenie vášho tela je veľmi dôležité pre vývoj techniky. Ak chýbajú správne teórie a inštruktáž, študenti sa musia naučiť správne pohyby tela sami, a to pomocou pokusov a omylov. Metóda pokus-omyl nikdy nie je účinná. Vtedy sa budete spoliehať na malú pravdepodobnosť toho, že pri hraní jednej z vašich skladieb niekedy v budúcnosti “narazíte” na pohyb, ktorý funguje. Väčšina ľudí nikdy nezíska tento “optimálny” pohyb a ostane odradená. Našťastie mnohí majstri v hre na klavíri už odhalili tieto tajomstvá a zdieľali ich so svetom. Nasledovanie ich učení vám umožňuje získať správne techniky spojené s hraním na klavíri.

Nedržte sa presvedčenia, že získaním dostatočnej zručnosti vám automaticky umožní hrať čokoľvek. Prakticky všetky nové pasáže sú nové dobrodružstvá, ktoré sa musia naučiť od začiatku. Veteráni v hre na klavíri sa zdajú byť schopní hrať čokoľvek, pretože už poznajú spoločné vzory a dokážu sa rýchlo naučiť nové veci. Niektoré pasáže, ako sú stupnice a určité akordy sa často objavujú v rôznych kompozíciách. Poznať ich umožňuje hrať väčšinu skladieb. Kľúčom je cvičenie a skúsenosť – nie nevyhnutne samotné vedomosti.

Kapitola 2: Vytvorenie cvičebnej rutiny

Intuitívna metóda

Intuitívna metóda je najbežnejším nesprávnym cvičením, ktorú používajú študenti a inštruktori. Pozostáva z nasledujúcich krokov:

 1. Rozohrajte si prsty na stupniciach alebo iných podobných cvičeniach, ako napríklad séria cvičení od Hanona, po dobu 30 minút.

 2. Vezmite si novú skladbu a hrajte ju pomaly od začiatku s oboma rukami. Zopakujte pomalé prehrávanie, kým to nebudete môcť urobiť prijateľne dobre. Potom postupne urýchľujte, kým sa nedosiahne cieľové tempo.

 3. Na konci cvičenia (približne 2 hodiny) môžete hrať tak rýchlo, ako chcete, a vychutnať si pocit hry pred skončením. Po dlhej dobe nudného cvičenia je to ten čas, kedy si máte užívať hudbu.

 4. Akonáhle je prehrávanie uspokojivé, zapamätajte si skladbu a opakujte ho dovtedy, kým nezapadne do svalovej pamäte. V deň predstavenia vykonajte opakované prehrávanie správnou rýchlosťou, aby ste sa uistili, že je v optimálnych podmienkach. Je zrejmé, že čím viac cvičenia, tým lepšie.

Toto je nesprávne. Toto sa nazýva intuitívny prístup, pretože je to prirodzený spôsob prístupu k cvičeniu. Ak umiestnite človeka na opustenom ostrove s klavírom a ten rozhodne sa naučiť hrať, toto bude rutina, ktorú vyvmyslí. Znižuje však získanie správnej techniky. Ponecháva tiež proces učenia sa všetkého na študentovi; Napríklad ak študent narazí na ťažkú ​​pasáž, nevie, čo má robiť, okrem toho, že ju znova a znova opakuje, kým to neurobí správne! To robí hudbu plochou a zvyšuje pravdepodobnosť, že sa pri vystúpení vyskytnú chyby. Z tohto dôvodu sa študenti cítia odrádzaní, pretože si myslia, že nepostupujú. Ak sa naučíte správne postupy cvičenia, učenie hrať na klavíri sa stane odmeňujúcim procesom k tomu, aby ste sa stali dobrým klaviristom.

Je dôležité vedieť, správne a zároveň nesprávne metódy, ako aj dôvody, ktoré sú za nimi. To uľahčuje lepšie pochopenie techník a zabraňuje prípadnej regresii na nesprávne metódy.

Ideálna cvičebná rutina

Existuje taká vec? Nie. Je to preto, že každý človek musí navrhnúť vlastnú rutinu pre každé zasadnutie za klavír. Iba ten jediný by si mohol povedať, čo bude ten deň praktizovať. Učitelia klavíra by mohli poukázať na veci, na ktorých by ste mohli pracovať, ale nakoniec je na vás, aby ste sa rozhodli, čo chcete vykonávať. Cieľom tejto knihy je jednoducho oboznámiť vás s metódami dostupnými pre vývoj vhodných techník. Nakoniec sa musíte presvedčiť, ktoré z nich fungujú pre vás a pre skladby na ktorých pracujete.

Kapitola 3: Vývoj klavírnej techniky

Pre správny vývoj techniky sa zamerajte na každý z nasledujúcich aspektov cvičenia.

Poloha prstov

Položte ruku na rovný povrch a zakrivením nahor (akoby ste držali počítačovú myš). Potom položte svoje zápästie tak, aby bolo na rovnakej úrovni ako vaša dlaň. Toto je správna poloha vašich rúk. Staršia analógia, ktorú používajú inštruktori je, že vaša ruka musí byť zakrivená, akoby mala loptu.

Udržujte prsty mierne skrútené, aby ste mohli ľahko hrať na čiernych klávesoch. Váš palec by mal tiež smerovať nadol a mierne ohnutý smerom k prstom. Táto pozícia vám umožní dosiahnuť na široké akordy presne (t.j. bez toho, aby ste zasiahli priľahlé klávesy). Keď umiestnite obidve ruky do tejto pozície vedľa seba, vaše nechty palcov by mali byť navzájom oproti sebe. Pri hraní s palcom, hrajte časťou priamo pod nechtom a nie s kĺbom medzi oboma článkami palca. Pri ostatných prstoch, hrajte prednou poduškou prstov a nie s koncami prstov. Na týchto miestach je mäso silnejšie a vaše prsty sú rovnomerné.

Majte na pamäti, že ide len o štartovaciu alebo štandardnú pozíciu. Akonáhle sa skutočne rozohráte, možno budete musieť natiahnuť alebo natočiť vaše prsty. Poloha ruky závisí od potreby špecifických jednotlivých pasáží. Existujú aj prípady, kedy môže byť užitočné hrať s plochými prstami - ako to demonštroval virtuóz Vladimír Horowitz.

Hranie s plochými prstami

Pre väčšinu začiatočníkov je optimálne hranie s čiastočne skrútenými pozíciami prstov. Na druhej strane je pre pokročilejšie techniky je prakticky potrebné hrať s plochými prstami. Ich najväčší význam spočíva v tom, že umožňuje úplné uvoľnenie prstov a zjednodušenie pohybu. Hra s plochými prstami vám umožňuje pracovať len s najdôležitejšími nervami a svalmi. Skúste hrať trilok s plochými prstami a postupne ich zakrivte - uvidíte, že rýchlosť hrania plochých prstov je oveľa lepšia ako skrútené prsty. Skrútená poloha môže vytvoriť napätie v rýchlych prechodoch, čo brzdí rýchlosť hrania.

Avšak začiatočníci by sa mali naučiť skrútenú pozíciu ako prvú. Vyskúšajte plochú pozíciu iba vtedy, keď je to potrebné. Začiatočníci, ktorí sa nenaučia skrútenú pozíciu si zriedkavo vyvinú nezávislosť prstov. To vedie k nerovnomerným rýchlostiam a strate ovládania pri hraní.

Cvičte ruky každú zvlášť

Nadobudnutie techniky sa najlepšie uskutoční cvičením každej ruky samostatne. Nepokúšajte sa rozvíjať techniku ruky a prstov tým, že budete hrať rukami spolu, pretože je to veľmi časovo náročné a dokonca nebezpečné.

Začnite svoje cvičenie výberom náročnej, ​​ale krátkej pasáže. Prehrávajte časť pre pravú ruku, kým sa začne unavovať, potom prepnite na ľavú ruku. Prepínajte každých 5 až 15 sekúnd - tesne pred než ruka nevychladne a pracovná ruka sa nezačne unavovať. Nepracujte s unavenými rukami, pretože to môže viesť k zraneniam a zlým návykom. Väčšina ľudí, ktorí necvičia svoje ruky oddelene, zistí, že ich ľavá ruka je slabšia. V tomto prípade stačí cvičit nejaký čas iba ľavú ruku!

Nepokúšajte sa prehrávať náročnú hudobnú pasáž rukami spolu, kým ju nebudete môcť rozumne hrať každou rukou zvlášť. Akonáhle ste dostatočne presvedčení o zručnosti každej ruky, cvičte ich spolu, aby ste zistili či vaše pohyby prstov a rúk fungujú.

Je dôležité zdôrazniť, že prístup cvičiť ruky zvlášť by sa mal uplatňovať len pri náročných pasážach. Ak môžete dobre prehrávať skladbu s rukami spolu, tak to urobte! Konečným cieľom cvičenia je získať dostatočnú schopnosť hrať rukami spolu s minimálnou závislosťou od kroku hrania rukami zvlášť.

Pohyby rúk

V klavírnej technike sú potrebné určité pohyby rúk. Avšak väčšina pohybov ruky je veľmi malá a často nepostrehnuteľná. Iba po zdokonalení týchto techník môže klavirista voľne preháňať svoje pohyby. V skutočnosti môže klavirista so zdanlivo nehybnými rukami a ďalší s veľkými pohybmi používať rovnaké techniky.

Existujú 4 hlavné typy pohybov ruky. Sú vždy v pároch a často sa spájajú do zložitejších pohybov. Pamätajte, že všetky pohyby prstov musia byť podporované svalmi vašich rúk, hrudníka a lopatky. Pohyb vášho prsta sa nevyskytuje izolovane. Skôr zahŕňa celé telo. Preto je dôležité, aby ste relaxovali svoje telo a znížili stres pre optimálny pohyb.

Prehľad hlavných pohybov ruky je uvedený nižšie.

 1. Pronácia a supinácia

  Tento pohyb sa týka otáčania ruky okolo osi predlaktia. Pronácia znamená otáčanie smerom dovnútra (palce nadol), zatiaľ čo supinácia sa vzťahuje na rotáciu smerom von (palce nahor). Rotácia rúk sa deje otáčaním vnútornej kosti (ktorá je spojená s palcom) proti vonkajšej kosti (pripája sa k malíčku). Vonkajšia kosť je ovládaná horným ramenom. Takže pronácia umožňuje palcu hrať ľahko, zatiaľ čo pohybujúci sa malíček vyžaduje pohyb ramena.

 2. Tlačenie a ťahanie

  Tlačenie je dopredný pohyb rukou, ktorá hrá zvyčajne s mierne vyvýšeným zápästím. To je dôvod prečo je odporúčaná poloha ruky zakrivená. Tento pohyb nasmeruje silu smerom k kostiam prstov a dodáva silu a ovládanie. Často sa používa pri hraní akordov.

  Na porovnanie, ťah je pohyb smerom ku klaviristovi. Znižuje silu nasmerovanú na klávesy a vytvára jemnejší a viac legátovejší zvuk.

 3. Driapanie a vrhanie

  Driapanie a vrhanie sa týkajú pohybov prstov koncov prstov smermi dovnútra a von. Driapanie nastáva vtedy, keď pohybujete prstami bližšie k vašej dlani, zatiaľ čo vrhanie preťahuje prsty ruky do takmer rovnej polohy. Tieto pohyby umožňujú lepšie ovládanie legatových a mäkko hraných pasáží. V skutočnosti hranie tónových behov s malými intervalmi by bolo jednoduchšie driapaním, než ako s rukami v rovnej polohe. Podobne noty s veľkými intervalmi vyžadujú pozíciu vrhania.

 4. Pravý a ľavý švih

  Švihanie je jedným z najobľúbenejších pohybov pianistov. Zahŕňa rýchlu postupnosť pohybov otočenia a opačného otočenia. Švihy sa často používajú na spojenie rýchlych paralelných sád, najmä v prípade stupníc a arpeggií. Môžu byť použité ako veľmi rýchle a vyžadujú len malý pohyb; takže umožňujú rýchlejšie hranie. Použitie švihov v rýchlom slede však môže byť únavné.

 5. Pohyby pravým a ľavým zápästím

  Pohyby na zápästí sú dôležité pre hranie palca alebo malíčka. Všeobecne platí, že musíte znížiť zápästie, aby ste hrali palcom a zdvihnúť ho, aby ste hrali malíčkom. Upozorňujeme, že existuje mnoho výnimiek z tohto pravidla. Opäť to závisí od špecifických potrieb konkrétnej pasáže.

  Pohyby zápästia sa zvyčajne vyskytujú v kombinácii s pronáciou-supináciou na vytvorenie rotačných pohybov. Tieto sú obzvlášť užitočné pre opakujúce sa pasáže ako v Bachovom Prelúdiu č.1 v C dur. Zápästie možno tiež posúvať zo strany na stranu.

  Nezabudnite doplniť pohyby zápästia predlaktím. Držte zápästie a predlaktie rovnobežne a uistite sa, že máte zápästie voľné. Tieto sú dôležité pri znižovaní napätia vašich šliach - príliš veľé napätie by mohlo spôsobiť poranenia rúk, ako je tendinitída a syndróm karpálneho tunela.

Pohyby tela

Pohyby tela sú potrebné na dopĺňanie pohybov rúk. Patria sem pohyby pliec, horných ramien, hornej časti tela, atď. V skutočnosti sa určité hudobné pasáže môžu hrať bez pohybu prstov vzhľadom na ruku. Zoznámenie sa s rôznymi pohybmi rúk a tela umožňuje študentovi vedieť o rôznych spôsoboch, ako môžu byť použité jeho svaly. Experimentujte s týmito pohybmi a šetrite s ručnými pohybmi. To je kľúčom k rozvoju techniky, ktorá je najvhodnejšia pre vás a váš štýl hry.

Pomalé cvičenie

Pred ukončením cvičebného sedenia sa uistite, že skúsite skladbu, ktorú cvičíte hrať aspoň raz v pomalom tempe. Pomalé hranie má niekoľko výhod: (1) umožňuje vám hrať uvoľnene; (2) umožňuje vám identifikovať a vymazať všetky “zlé návyky”, ktoré ste mohli nadobudnúť počas rýchlho hrania; a (3) ubezpečuje vás, že skutočne poznáte túto skladby alebo jej časť. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia je veľmi ťažké hrať pomaly bez chýb, ak ste úplne nezvládli túto pasáž.

Ako pomaly by ste mali hrať? To bude závisieť od vašej úrovne zručností. Ak budete hrať príliš pomaly, výhody pomalého hrania sa zrušia. Pohyby pre pomalé hranie a rýchle hranie sú rozdielne - podobne ako chôdza koňa počas prechádzky sa líši od jeho cvalu. Preto je dôležité, aby ste stále hrali dosť rýchlo, aby ste zachovali pohyby rýchlej hry.

Pri pomalom prehrávaní si nezabudnite cvičiť schopnosti premýšľať dopredu. Pri štúdiu novej skladby majú študenti tendenciu zaostávať za hudbou. To je zlé, pretože často vedie k strate ovládania. Mali by ste sa naučiť premýšľať dopredu, aby ste mohli vidieť možné chyby alebo ťažkosti v nasledujúcich pasážach a pripraviť sa na ne.

Kapitola 4: Relaxujte!

Relaxácia je kľúčom k vyšším rýchlostiam hrania. Týka sa uvoľnenia svalov a používania iba tých, ktoré sú potrebné na hranie.

Mozog

Mozog môže byť veľmi inteligentný a logický a súčasne veľmi zbytočný. Má tendenciu používať viac energie, ako je potrebné. Vykonávanie aj tých najjednoduchších úloh spúšťa nezaťažený mozog, aby využil celé telo. Skúste napríklad otvoriť tesnú sklenenú nádobu bez zovretia čeľuste. Vaša čeľusť nepomôže pri otvorení pohára, ale váš mozog jej povie, aby pracovala.

Keď je úloha ešte náročnejšia, mozog reaguje tým, že zablokuje celé telo do veľkého stresu. Preto relaxácia teda zahŕňa vedomú snahu vypnúť všetky nepotrebné svaly. To môže byť ťažké, pretože ide proti mozgovým inštinktom.

Čo je relaxácia?

Relaxácia znamená šetrenie energie. Môže to byť vykonané najmenej dvoma spôsobmi: (1) po ukončení práce vypnite svalové skupiny; a (2) nepoužívajte zbytočné svaly. Hráč, ktorý nie je uvoľnený, je buď namáhaný alebo stŕpnutý.

Jedným príkladom napätia je tendencia stlačiť klávesy po tlačení vplyvom gravitácie. Teoreticky by relaxácia mala byť jednoduchá. Stačí nechať gravitáciu ťahať ruky nadol a nechať váhu vašej ruky držať klávesy dole. Potom napnite prst na veľmi krátku dobu, aby ste zastavili pohyb ruky a rýchlo uvoľnili všetky svaly. V skutočnosti je to ťažké. Musíte udržiavať určité množstvo sily na prstoch, aby ste podporili vašu pažu. Svaly, ktoré sa používajú na podporu lakťa, sú v skutočnosti rovnaké svaly, ktoré sa používajú na stlačenie klávesov. To vedie k tendencii zatlačiť namiesto toho, aby sa skutočne uvoľnilo hneď po gravitačnom páde.

Ďalšou hlavnou príčinou stresu je napätie medzi protichodnými svalmi. Nevedomosť o tom často vedie k zraneniu. Naučiť sa nezávisle ovládať protichodné svaly (napr. extenzor a flexorové svaly) je cesta podobná učeniu nezávislého ovládania prstov a rúk. Cvičenie v čase keď ste stŕpnutý je príkladom toho, ako veľa biedneho cvičenia je zlé. Tieto svaly sa môžu stať silnými. Zbaviť sa ich napätia bude úmorná cesta.

Väčšina ľudí ich svaly výslovne neodstavuje; Vo väčšine prípadov sa tieto svaly len zabudnú po ich použití. Rýchla práca s prstami však vyžaduje rýchlu relaxáciu. V opačnom prípade budú prsty napäté a nepripravené na hranie ďalších nôt.

Charakteristiky relaxácie

Keď precvičujete relaxáciu, musíte vykonávať dve veci: (1) pracovať s potrebnými svalmi pre optimálny pohyb prstov na klávesoch; a (2) uvoľnenie zbytočných svalov. V žiadnom prípade to nie je jednoduchá úloha. V skutočnosti ide o koordinačné zručnosti, ktoré väčšine ľudí trvá mnoho rokov, kým ich zvládnu.

Uvoľnený klavirista by mal byť schopný vykonávať všetky normálne telesné funkcie bez kompromisu koncentrácie počas hrania. Mnohí študenti majú tendenciu zastaviť dýchanie alebo prehĺtanie, keď sa stretnú s náročnou pasážou. Vyschnutie v krku znamená, že ste prestali prehĺtať počas cvičenia. To naznačuje stres a musí sa odstrániť.

Mnoho študentov má tendenciu veriť, že dlhými opakujúcimi sa cvičeniami môže zázračne urobiť ruku aby hrala. V skutočnosti sa stáva, že ruka náhodou narazí na správny pohyb pre relaxáciu. To vysvetľuje, prečo sa niektoré zručnosti sa rýchlo naučia, zatiaľ čo iné nie, rovnako ako aj prečo sa rovnaký súbor zručností naučia rôzni študenti rôzne rýchlo.

Naučiť sa relaxovať umožňuje hrať oveľa jednoduchšie. Keď je hra jednoduchá, môžete sa uvoľniť. Po niekoľkých týždňoch robenia a cvičenia relaxačncýh metód, sú tieto automaticky začlenené do vášho hrania, a to aj v tých skladbách, ktoré ste sa naučili predtým.

Relaxačné techniky

Notové behy

Hranie rýchlych behov nôt môže byť výzvou, keď je vaša ruka napnutá. Tu je prekliesnenie, ktoré vám umožní urobiť úlohu jednodušou: zistite, ktorý stupnicový beh je podobný a použite rovnaké prstoklady z tejto stupnice. Zamerať sa na napätie v jedinom prste - vo väčšine prípadov to bol palec. Držte ruku v pozícii driapania, ale držte všetky prsty okrem palca uvoľnené. Hrajte pasáž ako obvykle, ale zdôraznite iba notu ktorú hrá palec. To má niekoľko výhod: (1) váš mozog zoskupuje stupnice do blokov nôt pre ľahšie rozpamätanie; (2) poloha dráp minimalizuje pohyby rúk, čo uľahčuje rýchlejšie hranie; (3) vaša ruka je viac uvoľnená, pretože napätie je zamerané na jediný prst; a (4) produkujete viac legátového zvuku.

Opakovanie jediných nôt

Niektoré skladby môžu byť obzvlášť únavné, keď obsahujú opakujúce sa jednotlivé noty (alebo akordy) v rýchlom slede. Jedným z príkladov je časť pre ľavú ruku Bethovenovej Ódy na radosť. Ak chcete relaxovať, začnite držaním jedného klávesu počas pôsobenia gravitácie. Majte na pamäti tento pocit. Potom ho opäť stlačte rýchlym, stredne hlasným tónom. Použite rýchlu silu nahor a nadol na to, aby ste vypili konkrétnu svalovú skupinu. Po tom čo sú vypnuté si zapamätajte pocit na konci vášho poklesu vplyvom gravitácie. Zistíte, že hranie noty tvrdšie robí relaxačný čas dlhším. Ak chcete hrať rýchlu postupnosť jednotlivých not alebo akordov, cvičte tak, aby bol tento relaxačný čas kratší.

Relaxácia a hudobné hranie často idú ruka v ruke. Jedným z kľúčových aspektov Chopinovho učenia je skutočnosť, že hudba, relaxácia a technika sú neoddeliteľné. Preto sa naučte relaxovať celé telo, maximalizovať pokles vplyvom gravitácie a vyhýbajte sa bezmyšlienkovému opakovaniu cvičení.

Kapitola 5: Prelomenie a prevencia zlých návykov

Rozvoj zlých návykov by mohol spôsobiť katastrofu na každej ceste k vzdelaniu. Akonáhle sú zakorenené, je veľmi ťažké ich odstrániť. Preto je dôležité, aby ste ich mohli identifikovať a pracovať na nich čo najskôr.

Postupujte pomaly a s každou rukou zvlášť.

Väčšina zlých návykov je spôsobená príliš veľkým napätím pri cvičení náročných pasáží rýchlo a s oboma rukami spolu. Preto, keď narazíte na náročnú pasáž, venujte čas na riešenie problému pomalším tempom a jednou rukou zvlášť. Týmto spôsobom môžete zlepšiť svoju techniku ​​(zistiť, ktoré pohyby fungujú) a presne určiť akékoľvek chyby v hraní.

Šetrite použitie pravého pedála.

Nadmerné použitie pravého pedála je značkou študenta so zlým učiteľom. Pedále sa často používajú na skrytie medzier v technike. Preto musíte znížiť svoju závislosť od neho. Nechajte svojím hraním vyjadriť hudbu správne a používajte pedál iba keď je to nutné.

Nezabudnite vždy hrať s hudobnosťou.

Mnoho študentov dáva do rovnosti vzrušenie a hlasitosť. Tento zvyk sa rodí z toho, že klavirista je príliš zapletený do podrobností hrania. To spôsobuje, že študent často zabúda počúvať svoje hranie. Namiesto toho musíte pestovať zvyk vždy počúvať svoje hranie. Robiť to môže byť ťažké, pretože veľa študentov (najmä tých, ktorí sú napätí) vynakladajú toľko energie počas toho ako hrajú, že zabúdajú na počúvanie. To sa dá ľahko vyriešiť tým, že sa pri hre budete nahrávať. Počúvajte svoje nahrávky a zistite, ktoré pasáže by mali znieť určitým spôsobom. Áno, hlasitosť naznačuje vzrušenie, ale iba ak sú ostatné časti tiché. Hlasné hranie celej skladby zničí hudbu a vytvára surový tón.

Posilnite slabé prsty

Bežná chyba medzi začiatočníkmi je že nechávajú veľa napätia v ich rukách. Keď neuvoľníte ruky a nenecháte pracovať gravitáciu, vaše telo dostane napäté a vaše prsty budú slabšie. Posilnenie slabých prstov si vyžaduje lepšie pochopenie plného dynamického rozsahu klavíra a ako ho využiť vo svoj prospech.

Hrajte správnou rýchlosťou

Hranie buď príliš rýchlo, alebo príliš pomaly môže byť škodlivé pre získanie techniky. Ako už bolo uvedené, existujú rôzne pohyby (a rôzne skupiny svalov), ktoré sú zapojené do hry pri hraní rôznou rýchlosťou. Musíte pamätať na to, aby ste udržali pocit tempa.

Hranie príliš rýchlo môže spôsobiť veľa chýb, čo odradí nadšených hráčov. Avšak hrať príliš pomaly zabraňuje hráčovi, aby plne využil svoje zručnosti a hudobnosť kompozície.

Objavte správne tóny.

Hudobné tóny odkazujú na periodický zvuk v hudobnej pasáži. Tóny sú podstatou hudby. Dobré tóny je možné získať iba z kvalitných klavírov - preto je dôležité pravidelne naladiť a udržiavať klavír. Navyše by ste mali počúvať profesionálne nahrávky. Počúvanie iba toho, čo ste hrali, vám nepovie, ako vyzerajú dobré tóny. Akonáhle objavíte správne tóny, vaša hudba sa bude živiť sama. Čoskoro budete môcť pritiahnuť publikum. Najdôležitejšie je, že zvládnutie dobrých tónov je cesta k pokročilejším technikám hry na klavíri.

Zastavte koktanie

Zadrhávanie odkazuje na tendenciu študenta zastaviť a opakovať prechod vždy, keď sa dopustí chyby. To je zlé. Ak urobíte chybu, nezastavujte sa a neopravujte ju - len pokračujte v hraní. Majte však na pamäti túto chybu. Neskôr znovu prehrajte túto časť a pracujte na nej. Hranie cez chyby vám pomôže dosiahnuť úroveň, v ktorej môžete očakávať chyby a pripraviť sa na ne. Môžete napríklad spomaliť alebo zjednodušiť prechod. Väčšina divákov nezaznamená chyby, pokiaľ nepokazíte rytmus.

Kapitola 6: Knihy cvičení

Použitie cvičení ako doplnkov k teoretickej technike je efektívnejšie ako snažiť sa prísť s vlastnými cvičeniami. Koniec koncov, tieto knihy robili skúsení inštruktori v oblasti. Preto, ak myslíte vážne hrať na klavíri a že to robíte ako celoživotný koníček, odporúčame vám, aby ste tieto knihy prečítali. Mnohé skladby v začiatočných cvičeniach (s výnimkou Hanona) sa môžu použiť aj na vystúpeniach.

Hal Leonard Series

Séria Hal Leonard skupina kníh so stúpajúcou zložitosťou hrania určená pre deti a mladých začiatočníkov. Sú častokrát pestrofarebné a majú veľa stimulujúcich obrázkov. Prvé knihy (zvyčajne vydávané pod partnerskou firmou Bastien) umožňujú jednoduchšiu vizualizáciu techniky. Používa väčšie notové osnovy s prstokladmi a názvami nôt vo vnútri hlavičky noty. Táto technika je účinná pre malé deti, aby sa rýchlo oboznámili s rôznymi notami na notovej osnove. Podobne obrázky ich inšpirujú aby pravidelne cvičili. Hal Leonard séria sa zameriava na základy techniky klavíra: prstoklady, pozícia ruky a pohyby, držanie tela a hranie z listu.

Ako už bolo uvedené, ide o knihy so zvyšujúcou sa zložitosťou. Po dokončení prvej sady sa dieťaťu udelí certifikát (nachádza sa na konci knihy) a umožní sa prejsť na ďalšiu sadu. Séria Hal Leonard sa nastavuje na “pokročilú” úroveň. Knihy postupujú od veľkých, krátkych a farebných skladieb po bežnejšie veľkosti, odtiene šedej a rozsahom dlhšie. Mnohí inštruktori však nedokončia túto sériu až do konca, pretože akonáhle je študent na strednej úrovni; novota použitia Hal Leonard sa stratí. Študent sa môže zamerať na serióznejšie skladby (Bach, niektoré od Mozarta a Schumann).

Metóda Suzuki

Metóda Suzuki je známejšia svojou husľovou technikou, ale mnohí inštruktori to tiež odporúčajú svojim žiakom na klavír. Rozdiel medzi Suzuki a Hal Leonard je repertoár. Hal Leonard používa originálne skladby od vydavateľa, aby sa získala technika. Suzuki používa existujúce klasické a ľudové melódie, usporiada ich na konkrétne úrovne techniky a taktiež zavádza takisto aj teóriu. Tiež Suzuki neobsahuje rovnakú úroveň zaujatia pre veľmi mladých študentov, pretože zriedkavo obsahujú obrázky a nie sú farebné ani v prvých knihách. Avšak tieto sú zvyčajne prijateľné pre študentov, ktorí začínajú učiť sa v “neskoršom” veku: 8 rokov a viac.

Suzuki sa zameriava na prstoklady, rýchlosť a presnosť. Po dokončení základného dielu sú často variácie: arpeggiá, kadencie, intervaly, atď. Prehrávanie týchto variácií pripravuje študentov na rôzne spoločné vzory v kompozíciách. Učeníci metódy Suzuki sa domnievajú, že akonáhle pochopíte spoločné vzory hrania, bolo by pre vás jednoduchšie hrať pokročilejšie kúsky.

John Thompson

Knihy Johna Thompsona sú ako zmes medzi Suzuki a Halom Leonardom. Využíva kombináciu originálnych skladieb a usporiadania klasických skladieb. Pôvodné skladby umožňujú študentom trénovať svoje zručnosti pri hre z listu, pretože tieto skladby predtým nepočuli.

Hanon

Hanon je ako upravená sada stupníc. Rovnaká sada nôt sa hrá hore a dole v každom cvičení. Akonáhle sú noty dokonale chytené, potom študent musí hrať celé cvičenie rýchlejším tempom. Hanon sa zameriava na zručnosť prstov, presnosť, hranie z listu, rozpoznávanie vzorov, rovnomernosť tónov, rytmickosť a prstoklady. Tieto cvičenia môžu byť trochu nudné pre deti, ale sú veľmi dôležité pre vývoj techniky prstov.

Hanon začína na stupnici C major. Po dokončení tejto stupnice sa odporúča študentovi zopakovať cvičenie v inej stupnici, až kým sa neuskutočnia všetky stupnice. Je však dôležité, aby ste sa uistili, že máte náležitý návod na učenie sa od Hanona. V opačnom prípade budú tieto cvičenia stratou času a úsilia.

Stupnice

Durové, harmonické molové a melodické molové stupnice sa dajú ľahko nájsť na internete alebo na konci pôvodných (neupravených) verzií Hanona. Tieto sú dôležité pre učenie správnych prstokladov bežných stupníc, ktoré sú často zapracované do rôznych kompozícií ako behy nôt. Hanonove stupnice obsahujú aj tri akordy po opakovaní stupnice (závisí len od toho, koľkokrát ich chcete opakovať). Tiež je potrebné sa naučiť správne prstoklady pre hranie týchto akordov rýchlo, pretože sú najčastejšie vyskytujúce sa akordy v skladbách.

Znalosť správnych prstokladov spôsobuje, že hranie na klavíri je intuitívnejšie. To znamená, že nebudete musieť príliš premýšľať o tom, ktormi prstami by mali ste mali hrať ktoré noty. Namiesto toho sa môžete zamerať na tóny ktoré dávajú správny výraz vašim skladbám.

Po absolvovaní začiatočníckých cvičení a získanie základnej techniky hladko a správne, musíte mať stále vysoké nároky na prsty. Existuje niekoľko techník, na ktorch musia pokročilí a vyspelí hráči pracovať, aby mohli hrať technicky náročnejšie (často klasické) skladby. Tieto kusy sú tie niektorých romantických skladateľom a skladateľov 20. storočia rovnako ako New Age hudbou. Nasledujú niektoré cvičenia odporúčané inštruktormi na klavír.

Stamaty

Cvičenie od Stamatyho zahŕňa držanie niektorých prstov nadol ako akordy, pričom ostatné 2-3 prsty hrajú určitý postupnosť nôt zatiaľ čo akord je držaný. Napríklad vaše prsty 1., 3. a 5. Prsty sú držané nadol na C durový akord, zatiaľ čo 2. a 4. pravej ruky a 4. a 2. vašej ľavej ruke hrajú na striedačku. Znie to mätúce? Úprimne povedané, je to viac zmätočné pre vaše prsty než pre vašu hlavu. Obtiažnosť spočíva v udržiavaní prstov akordov prstov, zatiaľ čo vaše ne-akordové prsty hrajú v konzistentnom rytme a tóne. Stamatyho cvičenia sa zameriavajú hlavne na kontrolu prstov a nezávislosť, ale pracujú aj na rovnomernosti, sile prstov, relaxácii a správnej polohe ruky.

Czerny

Czerny je ako vyššia úroveň Hanona. Zatiaľ čo Hanon sa zameriava iba na opakujúce sa vzory, ktoré sa pohybujú hore a dole po tónine, Czerny vám dáva cvičenia, ktoré vyzerajú ako legitímne skladby. Existujú rýchle a pomalé časti pre zručnosti a zmeny tónov, rovnako ako veľké akordy a behy nôt pre presnosť.

Etudy

Slovo “etuda” bolo odvodené z francúzskeho slova, ktoré znamená “štúdium.” Tieto sú zvyčajne vyrobené skladateľmi pre ich sľubnch a/alebo obľúbených študentov, ktorí boli menej ako dokonalí v konkrétnej technike. Štúdium etudes od Chopina, Debussyho, atď. vám umožňuje pracovať na špecifických technikách pri hraní melódie. Etudy sa často hrajú počas recitálov a koncertov, pretože preukazujú technické zručnosti interpreta. Najmä Chopinove etudy sa môžu hrať rôznymi rýchlosťami, čo umožňuje pianistovi sústrediť sa na určité techniky, o ktorých sa domnieva, že mu chýbajú.


Preklad © 2017 lr@rsw.sk