klavír

Základy cvičenia na klavíri

Preklad knihy Fundamentals of piano practice

S povolením autora pána Chuan Chung Chang uvádzam prvú časť slovenského prekladu anglickej knihy Fundamentals of Piano Practice (2. vydanie, 3. vydanie).

Abstrakt

Toto je najlepšia kniha, aká kedy bola napísaná o tom, ako cvičiť na klavíri! Väčšina kníh uvádza zoznam, toho aké zručnosti sú potrebné (stupnice, rozložené akordy, trilky atď.), ale nie to, ako ich získať. Táto kniha učí, ako riešiť technické problémy, krok za krokom. Naučte sa metódy ako cvičiť, ako získať techniku a zapamätať si hodiny repertoáru, hru z listu, hudobné hranie, relaxáciu, atď., a čo je najdôležitejšie, hranie v mysli, pri ktorom sa naučíte hrať na klavír vo vašej mysli. Hra v mysli sa dotýka každého aspektu hry na klavíri, od zapamätávania, ovládania nervozity, rozvoja zručností pre vystúpenia, muzikálneho hrania atď., až po získanie absolútneho sluchu, skladanie a improvizáciu. Je takmer neuveriteľné, že takáto základná zručnosť bola väčšinou zanedbávaná klavírnymi pedagógmi. Všetci veľkí hudobníci ju používali, aj napriek tomu že ju často nedokázali učiť. Dozvedáme sa, prečo tradičné metódy výučby klavíra široko používané dnes sú dôvodmi toho, prečo sa študenti vzdajú a skončia s hrou na klavíri.

Genialita je vytvorená, než aby sa s ňou niekto narodil; to je doložené analýzou toho, ako sa učili a komponovali najväčší klaviristi. Väčšina (a možno všetko?) z toho, čo bolo pôvodne pripisované talentu sa ukáže ako jednoduché riešenia (na zložité problémy) založené na poznatkoch, ktoré sa môžeme všetci naučiť. Zdokonalená pamäť môže zvýšiť efektívne IQ; pamäť je asociatívny proces založený na algoritmoch – hudba je taký algoritmus, a to je dôvod, prečo si môžeme ľahko zapamätať celú Beethovenovu sonátu. Učenie hrania na klavíri vás robí múdrejším a pomôže vám uspieť, pretože vás učí projektové riadenie.

Táto kniha má kapitolu kde sa vysvetľuje chromatická stupnica a ladenia s podrobnými pokynmi, ako naladiť váš klavír. Rovnomerné ladenie, tak všeobecne používané dnes, zahmlieva hudbu a otupuje naše cítenie; mali by sme sa mali vrátiť k viac hudobnému temperovanému ladeniu, ktoré najväčší hudobníci všetkých čias skúmali tak starostlivo.

O autorovi

Chuan C. Chang sa narodil v Taiwane v roku 1938, žil v Japonsku v rokoch 1945-1958; začal navštevovať klavírne lekcie v roku 1949; potom získal titul BS z RPI, Troy, NY (1962), a PhD. z fyziky z Cornell Univ., Ithaca, NY (1967), USA. Pracoval ako analytický výskumný pracovník v rokoch 1967-1998, väčšinou pre telefónnu spoločnosť Bell v NJ. Táto kniha vznikla z mojich úvah o metódach Mlle Yvonne Combe, ktorá učila moje dve dcéry. Počas písania som zistil, že klavírna pedagogika nebola nikdy preskúmaná, dokumentovaná a analyzovaná správne, a preto je táto kniha mojím pokusom o nápravu tohto nedostatku.

Kniha na stiahnutie

Základy cvičenia na klavíri (1.časť)

Pracovné verzie

Základy cvičenia na klavíri preklad 2. vydania

Základy cvičenia na klavíri preklad 3. vydania


Späť na stránku Hra na klavíri.