SPŠE Liptovský Hrádok ročník 2001/2002 trieda 4.C (triedny profesor Ing. Miroslav Račko)

FIIT Slovenská technická univerzita v Bratislave

ZUŠ Hálkova v Bratislave

ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave